Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Šventiniai sveikinimai

Brangūs bičiuliai, gerbiami LIPD nariai,

 

Šv. Kūčių vakarą – tenebūna vėjo – tik svajonės skriejančios.

O prie stalo – skaidri artimų širdžių šiluma ir gražiausios akimirkos, jas beliks susirinkti ir išsaugoti.

Linkėdami svajonių išsipildymo ir prasmingų metų, šventinio jaukumo ir nuoširdumo, dėkojame visiems draugijos nariams už dalyvavimą mūsų draugijos veikloje ir 2020 metais linkime kuo daugiau patirti ir puoselėti Bendrumo jausmą.

 

Gražių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!!!

 

LIPD valdyba

2019 metų gruodis