Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Rudens sueiga

2018 m. rugsėjo 28 – 29 dienomis vyko LIPD narių rudens sueiga „Individualioji psichologija kitaip: kūrybiškas adlerizmo idėjų taikymas praktikoje“.

Renginys buvo organizuojamas  kaimo turizmo sodyboje Labanoro girioje. Sueigoje dalyvavo  22 dalyviai.

Sueigos metu pristatytaLIPD 2018 m. veiklos apžvalga, 2019 m. planai, jų įgyvendinimas.

Sueigoje Kristina Keturakytė pristatė pranešimą tema „Įkvėpimas – iškvėpimas / prisipildymas- ištuštėjimas / puolimas – atsitraukimas / gyvybė – mirtis: bendrystė su savimi ir kitais“. Albina Gudaitienė  pasidalino savo mintimis ir patyrimu pranešime „Ekonomikos dėsnių taikymas realiame gyvenime“. Kūno terapijos užsiėmimą pravedė Lora Šapailienė.

Rytinę mankštą  vedė Ingrida Dudonienė.

Vilma Kuodienė  ir Beatričė Šimaitytė  dalinosi savo asmenine ir profesine patirtimi.

Sueigos pabaigoje vyko pranešimų aptarimas, diskusijos, visų dalyvių pasidalinimas asmenine patirtimi.


2017 m. spalio 7 – 8 dienomis vyko LIPD narių rudens sueiga „Individualioji psichologija kitaip: kūrybiškas adlerizmo idėjų taikymas praktikoje“.

Renginys buvo organizuojamas kaimo turizmo sodyboje Labanoro girioje. Sueigoje dalyvavo 22 dalyviai.

Jo metu pristatytaLIPD veiklos apžvalga, 2018 m. planai, jų įgyvendinimas.

Psichologė Kristina Keturakytė pristatė socialinį žaidimą „Angelavimas”.  Angelavimas  – galimybė būti globojamu ir nuoširdžiai globoti kitą. Sueigos dalyviai mokėsi priimti globą ir stengėsi pasirūpinti kitu, jo psichologiniu gerbūviu. Žaidimo siekis: „Atverk savo tyrą Širdį, užsikabink Angelo sparnus ir slapta rodyk dėmesį savo Globotiniui. Stebėk kitus ir pajusk  kito gerumą ir dėmesį, kai visi kartu esame individualiosios psichologijos draugijos sueigoje“.

Ričardas Pošiūnas pranešime „Apie verslą ir gyvenimą”pasidalino verslo sėkmės paslaptimis bei pristatė šias temas:  prioritetai, norai ir galimybės, sprendimų priėmimas, teisingo mąstymo įtaka gyvenimo kokybei, kas yra laimė ir iš kur pasisemti teigiamos energijos.

Viktoras Šapurovas, IP analitikas, organizavo pranešimą – diskusiją tema„Pamąstymai apie adlerietišką bendravimą”.

Vida Šimaitienė ir Beatričė Šimaitytė pranešime „Pasidalinimas apie šeimos verslo istoriją: pralaimėtojai ar nugalėtojai?” dalinosi skirtingų kartų, kelių šeimos narių liudijimu apie įvairias šeimos patirtis, bendrumo jausmą, pasiekimus, praradimus, įvairias pamokas, vertybes, naujas perspektyvas bei individualiosios psichologijos vaidmenį visame tame.

Psichologė Virginija Guogienė pravedė praktinį užsiėmimą „Asmeninių resursų pritaikymas problemų sprendimui“. Grupė buvo skirta gilesniam dalyvių savęs atskleidimui, o būtent – atrasti savo vidinius resursus, kurių pagalba galima įveikti sudėtingas gyvenimiškas situacijas. Šiose asmeninių stiprybių paieškose pritaikytas embodyment metodas.

Vakare įvyko  suneštinė vakarienė, LIPD torto skanavimas, šokiai, dainos, žaidimai, kaimiška pirtis

Kitą dieną psichologė Rūta Vitkūnienė  pranešime „Adlerietiškas požiūris į senatvę. Patirtis dirbant su senjorais Antavilių pensionate“ pasidalino asmenine patirtimi, kaip brandaus amžiaus senjorai, gyvendami globos namuose, juda į „+”, nuo menkavertiškumo į reikšmingumą.

Milda Čeikienė organizavo „Vitražinio paveikslėlio gamybą“. Iš specialaus vaškinio popieriaus dalyviai kūrė vitražą, kuris ypatingai papuošė sueigos patalpų langą.

Įvyko visų sueigos dalyvių pasidalinimas rate nuojautomis apie savo Angelą Globėją. Kiekvienas Angelo Globotinis  bandė jį įvardinti, sužinojęs padėkojo savo Angelui Globėjui už globą sueigos metu.

Sueigos pabaigoje vyko pranešimų aptarimas, diskusijos, visų dalyvių pasidalinimas asmenine patirtimi.

Antroji LIPD rudens sueiga „Individualioji psichologija kitaip: kūrybiškas adlerizmo idėjų taikymas praktikoje“ vyko 2016 m. spalio 15-16 dienomis kaimo turizmo sodyboje. Sueigos pradžioje  pristatyta LIPD veiklos apžvalga, 2016 m. planai ir jų įgyvendinimas. Vėliau Daiva Kirlienė supažindino su Adlerio idėjų taikymu darbo vietoje ir konsultavime, Laura Panovienė apžvelgė teną: „Laikas. Susvetimėjimas. Iliuzija”. Asta Ladauskienė pravedė praktinį užsiėmimą „Kūrybiško Aš atskleidimas”, Rasa Derenčienė – poezijos terapijos vakarą. Jolita Čepulkovskienė pasidalino savo gyvenimo patirtimi ir iššūkiais, Jelena Guskova pristatė logopedo – logoterapeuto darbo atvejį. Sueigos pabaigoje vyko pranešimų aptarimas, diskusijos, visų dalyvių pasidalinimas asmenine patirtimi. Bendras dalyvių skaičius – 19.

2015m. spalio 3-4dd. vyko pirmoji LIPD rudens sueiga. Ji vyko kaimo turizmo sodyboje Labanoro girioje. Dalyvių skaičius 19.