Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Rudens sueiga ir kitų metų konferencija

Spalio 1-2 d.d. praėjo LIPD Rudens sueiga. Sueigoje dalyvavo 11 narių. Pranešimus ir užsiėmimus surengė Lora Šapailienė, Larisa Šalkovskaja, Kristina Keturakytė, Inga Betuža-Bertuža, Viktoras Šapurovas, Daiva Kirlienė, Gerda Gudienė.
Nutarta kitąmet pravesti Rudens sueigą spalio 14-15 dd.  Bandysime ieškoti patogesnės vietos, vertinsime kainą.
2023 m metinė konferencija vyks gyvai kovo 4 d.
Jos tema „Adlerizmas kūryboje”.
Nuotolinės galėtų būti užsienio specialistų paskaitos, grupės turėtų vykti gyvai.