Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Registracija į LIPD konferenciją 2021

LIETUVOS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS DRAUGIJA

A. Adlerio individualiosios psichologijos atspindžiai  šiuolaikinėje edukologijoje ir psichologijoje

XXIII  LIPD nuotolinė konferencija

2021 03 27

Skirta LIPD nariams, psichologams, pedagogams, IPI programų dalyviams, tėvams.

Konferencijos programa

Plenarinė dalis

09.30-09.40  Sveikinimo žodis Viktoras Šapurovas LIPD prezidentasKonferencijos atidarymas, pranešimus moderuoja Daiva Kirlienė LIPD valdybos narė.

09.40-10.10  Augustinas Dainys (filosofijos mokslų daktaras ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas. Paskelbė studiją The Main Paradigms of Contemporary Lithuanian Philosophy ir keliasdešimt filosofijai skirtų staraipsnių mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje. Yra poezijos knygos Akys girdi sielagėlę ir romano Angelofilai: trys istorijos apie sielos alchemiją autorius).

Filosofija ir psichologija: du alternatyvūs gyvenimo įprasminimo būdai“. Filosofija gyvenimo prasmės problemą sprendžia žmogų susiedama su didesniais dalykais, nei jis pats. Psichologija gyvenimo prasmės klausimą sprendžia žmogų susiedama su jo gyvenimo dalykais.

10.10-11.40 Heidrun Schumitz (Miuncheno A. Adlerio instituto dėstytoja, psichoterapeutė –psichoanalitikė, ilgametė Terapinės meditacijos praktikė ir mokytoja, darbo su sapnais kaip resursų šaltiniu – Ressourcenorientierte Traumdeutung (ROT) – specialistė).

Sapnų aiškinimas kaip resursų tyrinėjimo šaltinis (ROT) (su vertimu į lietuvių k.). Autorė sukūrė ROT koncepciją kaip praktinį įgyvendinimą Alfredo Adlerio teorijos apie dėmesio, psichikos veiksmų baigtinumą. ROT pritaikymui psichoanalizėje, psichoterapijoje ir konsultacijose yra sukurtas „Kompasas“, padedantis orientuotis sudėtinguose sapno veiksmuose.

11.40-12.05 Gabija Jurgelytė (IPI lektorė, konsultantė, mokyklos „Pažinimo medis” socialinių įgūdžių mokytoja)

 

Individualioji psichologija mokykloje” 

Individualiosios psichologijos idėjos yra labai aktualios šiandieninėje Lietuvos švietimo sistemoje. Jos padeda per menkavertiškumo ir pranašumo dinamiką pažvelgti į procesus vykstančius  tarp mokytojų, mokinių, tėvų, mokyklos administracijos bei pagalbos specialistų. Čia  lygiaverčios santykio kūrimas tampa pagrindiniu iššūkiu ir vieninteliu atsakymu  siekiant sklandaus bendradarbiavimo bei asmenybinio ir akademinio ugdymo. 

Šis pranešimas – tai trumpa teorinė įžvalga ir praktinis pavyzdys, kaip IP įgyvendinama mokykloje „Pažinimo medis”.

 

12.05-12.45 Aušra Trimonytė (psichologė, IP psichoterapeutė)

 

„Kontempliuojant A. Adlerio Gemeinschaftsgefuhl  – bendrumo jausmą psichoterapinėje praktikoje“ 

 

12.45-13.15 Marina Bluvshtein (Daktaro laipsnis ir licenzijuota psichologė bei šeimos ir santuokos terapeutė, JAV Čikagos Adlerio universiteto Adlerio praktikos centro direktorė, Šiaurės Amerikos Adlerio psichologijos diplomatė, sertifikuota Adlerio psichoterapeutė, Tarptautinės IP asociacijos (IAIP) viceprezidentė, Journal of Individual Psychology bendraautorė).

„Adlerio psichologija kaip gyvybinė progreso jėga“  – pranešimas anglų kalba apie Adlerio interviu su JAV ir britų laikraščiais, trumpus jo straipsnius, radijo laidas, jo asmeninius laiškus, parašytus 1930, lyčių lygybės, nusikaltimų prevencijos, meilės ir kt. temomis.  

13.15-14.00 Pietų pertrauka

14.00-17.00 Virtualios kūrybinės dirbtuvės (pasirenkamos vienos kūrybinės dirbtuvės, dalyvių skaičius ribojamas).

Albina Kepalaitė – psichologijos mokslų daktarė, VDU docentė, Individualiosios psichologijos psichoterapeutė, psichodramos terapeutė, CP ( Nordic Baltic sertifikuota praktikė).

 Pokyčiai”.Kas mano gyvenime nuolat kinta, man net nepastebint, o kas yra pastovu ir jau primena rutiną? Kas suteikia mano gyvenimui skonį? Kas mane labiau palaiko: pokyčiai, kartais netikėti, ar pastovumas? Į šiuos klausimus ir bandysime atsakyti veikdami. Dalyvių skaičius – 16.

Rašelė Šeraitė (visuomenės sveikatos specialistė, IPI absolventė, LIPD  valdybos narė, MAK konsultantų programos bei daugybės seminarų apie savęs ir kitų pažinimą- dalyvė).

Paslėpta meilė ir mano gyvenimo stilius” Mūsų jausmai, išgyvenimai ir emocijos, kaip ir kiti gyvenimo aspektai- yra mūsų gyvenimo stiliaus dalis, taip teigė A. Adleris. Iš tikrųjų, vienintelis tikras ir nenutrūkstantis– tai mūsų santykis su savimi ir viena iš gyvenimo užduočių yra susikurti darnų ir tausojantį santykį su savimi, nes tai, kaip žmonės elgiasi patys su savimi iš esmės atitinka visa tai, ką jie sukuria išoriniame pasaulyje.  Šiam santykiui sukurti ypatingai svarbi- mūsų jaučiama meilė sau. Mumyse esanti meilė yra viena iš sudedamųjų, būtinų, priimančiam ir konstruktyviam santykiui su savimi ir kitais sukurti. Tam, kad tai suvoktume, turime pajusti ryšį su savimi, pajusti save, atsiribojant nuo išorinių dirgiklių, primestų nuostatų bei gyvenimiškų aplinkybių.

Šiame seminare, mes atrasime ryšį su savimi, išvysime- meilę, kuri slypi mūsų viduje. Pasinaudodami piešimu kaip terapine priemone bei meditacijos technikomis, mes susitiksime su savimi ir atpažinsime, ką jaučiame, kiek meilės turime. Suvoksime, ką iš turimo- norėtume pasilikti, ko atsikratyti, ką pertvarkyti ar pakeisti…Grupės dydis – 10 dalyvių. Užsiėmimui reikės balto popieriaus ir mėgstamų piešimo priemonių.

Heidrun Schumitz (Miuncheno A. Adlerio instituto dėstytoja, psichoterapeutė –psichoanalitikė, ilgametė Terapinės meditacijos praktikė ir mokytoja, darbo su sapnais kaip resursų šaltiniu – Ressourcenorientierte Traumdeutung (ROT) – specialistė).

Skiriama profesionalams psichologams, psichoterapeutams ir konsultantams, vyks vertimas.

„Į resursus orientuotas sapnų aiškinimas (ROT)” Pravedusi  vizualizacijos pratimą  visiems , diplomuota psichologė  Heidrun Schumitz  su keletu dalyvių grupėje  pademonstruos  į resursus orientuotą sapnų aiškinimą . Nagrinėjimui prašome atsinešti savo sapną. Grupės dydis – 10 dalyvių.

 

 Marina Bluvshtein (Daktaro laipsnis ir licenzijuota psichologė bei šeimos ir santuokos terapeutė, JAV Čikagos Adlerio universiteto Adlerio praktikos centro direktorė).

Skiriama profesionalams psichologams, psichoterapeutams, konsultantams ir psichiatrams:

Kūrybinės dirbtuvės anglų kalba, be vertimo, „Augimą skatinantis metaforų panaudojimas transformuojant traumines patirtis“. Kai individai ir šeimos patiria traumos sukeltus iššūkius – klinikinėse intervencijose svarbu atkreipti dėmesį į kliento generuojamas metaforas bei jų transformacinę jėgą. Dalyvių skaičius – 20.

17.00-17.30 LIPD suvažiavimas (LIPD nariams) Kviečiame dalyvauti visus draugijos narius!

REGISTRACIJA

Konferencija vyks ZOOM programoje

Elektroninė registracija vyksta nukopijavus šį adresą: 

Taip pat galima registruotis iš tinklapio: www.lipd.lt

Registruojantis pažymėkite virtualias kūrybines dirbtuves, kuriose pageidaujate dalyvauti.

Konferencijos mokestis:

LIPD nariams – nemokamai.

Ne LIPD nariams – 4 eurai, jei dalyvaujama tik plenarinėje konferencijos dalyje, ir 8 eurai, jei dalyvaujama abiejose konferencijos dalyse (nesuspėjus užsiregistruoti į dirbtuves, likę pinigai bus grąžinti).

 

Elektroninė registracija įsigalioja pervedus konferencijos mokestį iki kovo 25d.

Prisiregistravusiems prieš konferenciją atsiųsime prisijungimus.

Konferencijos dalyviai, išklausę visas konferencijos dalis, gaus elektroninius 7 valandų LIPD konferencijos pažymėjimus per mėnesį po konferencijos.

Informacija mokėjimui.

Lietuvos individualiosios psichologijos draugija. Kodas 191946577

Banko sąskaita LT597300010002378986 AB bankas „Swedbank“, b.k. 73000

Paskirtis – konferencijos mokestis.

PASTABOS:

LIPD narius kviečiame pavedimu sumokėti nario mokestį (15 € metams) už 2020 ar 2021 metus.

               LIPD suvažiavimas 2021 m. kovo 27 d. 17.00-17.30 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

– Prezidento metinė ataskaita;

– LIPD finansinė ataskaita;

–Naujos valdybos pristatymas;

–Einamieji reikalai.

 

Kviečiame draugijos narius aktyviai dalyvauti!

 


LIPD konferencija vyks Zoom platformoje:

 

  • Prisijunkite keliomis minutėmis anksčiau nei numatyta tvarkaraštyje.
  • Prisijungę atsidursite pagrindiniame Zoom lange. Įsitikinkite, kad jūsų vaizdas ir garsas išjungti. Nejunkite garso ir vaizdo pranešimų dalyje! Pranešėjus prašome įjungti garsą/vaizdą tik prieš pranešimų pradžią. Garsą ir vaizdą galėsite įsijungti dirbant grupėse (kairėje, apačioje mygtukai Mute / Unmute ir Stop video / Start video
  • Įsitikinkite, kad esate pasivadinę savo vardu. Jeigu norite persivadinti – užveskite pelę ant savo vaizdo (viršuje, dešinėje), spauskite Rename ir atsidariusioje eilutėje įrašykite savo vardą. Arba kitas būdas – apačioje per centrą raskite punktą Participants, paspaudę ant jo matysite dešinėje pusėje atsidariusį visų dalyvių sąrašą, susiraskite save ir dešiniu pelės mygtuku pasirinkite More ir Rename, įrašykite savo vardą
  • Po bendros dalies ir pertraukos galėsite prisijungti prie savo grupės (Breakout rooms), kurią nurodėte registracijos metu. Jei prisijungti negalite, rašykite į Chat.
  • Kad matytumėte visus dalyvius vienu metu, viršuje dešinėje pasirinkite Gallery view (standartiškai būna pasirinktas Speaker view, kai vienu metu rodo tik vieną kalbantį), turėtumėte matyti daug langų su dalyviais
  • Kai grupė baigs darbą, spauskite Leave room ir Leave Breakout room
  • Norėdami išeiti iš konferencijos, spauskite Leave meeting

 

LIPD suvažiavimo dalyviams bus atsiųsta kita prisijungimo nuoroda, nesusijusi su konferencija, todėl baigę darbą konferencijoje, 17 val. junkitės atsiųsta nuoroda į LIPD suvažiavimas