Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Padėka sueigos dalyviams

Pasibaigus antrajai rudens sueigai, o jos dalyviams išsiskirsčius į savus namus — įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, norisi vėl ir vėl mintimis ir širdimi prisiliesti prie mūsų buvimo kartu…buvimo bendrystėje su adlerietiškomis idėjomis, patiems su savimi ir su šalia esančiuoju. Rudens spalvomis atsivėręs ruduo įnešė į mūsų susitikimą drąsaus atvirumo, noro dalintis savo vienintele ir todėl tokia neįkainojamai vertinga patirtimi, linksmo šėliojimo bendrame šokyje, jaukaus atsipalaidavimo pirtelėje dvasią. Nuoširdus ačiū visiems sueigos dalyviams, o ypač —  pranešėjams už nepakartojamos šventės dovaną, tikimės, kad kiekvienas iš jos išsinešėme naujas patirtis ir tylų prisilietimo prie artimo žmogaus sielos džiugesį. Iki kitų susitikimų…