Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Liūdna žinia: mirė prof. dr. Roy M. Kern

2022 m. liepos 2 d. mirė prof. dr. Roy M. Kern

 

Profesorius Roy Kern buvo tarp pirmųjų Adlerio Individualiosios psichologijos profesijos mokytojų, pradėjusių mokymus Lietuvoje dar prieš įkuriant Lietuvos Individualiosios psichologijos draugiją ar Individualiosios psichologijos institutą. Taigi, prof. Roy Kern buvo vienas iš tų profesionalų, kurie prisidėjo prie Individualiosios psichologijos organizacijų atsiradimo ir gyvavimo Lietuvoje. Vėliau jis tęsė bendradarbiavimą tiek su draugija, tiek su Individualiosios psichologijos institutu, aktyviai įsitraukdamas į mokymo ir programos sklaidos projektus; konsultavo instituto steigėjus darbo organizavimo klausimais. Vertingas adlerietiškai bendruomenei ir prof. Roy Kern indėlis vadovaujant moksliniams tyrimams Individualiosios psichologijos tematika.