Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

LIPD konferencija 2022

LIETUVOS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS DRAUGIJA

Bendrystės stiprinimo patirtys šių dienų iššūkių pasaulyje

XXIV  LIPD nuotolinė konferencija

2022 03 05

Skirta LIPD nariams, psichologams, pedagogams, IPI programų dalyviams, tėvams.

Konferencijos programa

Plenarinė dalis

10.00-10.10  Sveikinimo žodis Viktoras Šapurovas LIPD prezidentasKonferencijos atidarymas, pranešimus moderuoja Daiva Kirlienė LIPD valdybos narė.

10.10-10.40 Augustinas Dainys (filosofijos mokslų daktaras ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas. Paskelbė studiją The Main Paradigms of Contemporary Lithuanian Philosophy ir keliasdešimt filosofijai skirtų straipsnių mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje).

Apie filosofijos ir psichologijos herojų, arba du alternatyvūs būdai įveikti minčių ir jausmų chaosą. Filosofija atsirado VI a prieš Kr. Graikijoje kaip būdas įveikti žmogaus minčių chaosą, pajungiant filosofo gyvenimą kosmoso dėsnių būtinybei. Dabartinė psichologija atsirado XX a. pradžioje Austrijoje, Vienoje, kaip būdas įveikti jausmų chaosą, juos suvokiant ir įsisąmoninant. Filosofija ir psichologija – tai du alternatyvūs prasmingo ir autonomiško buvimo būdai.

10.40-11.40 Christian Euringer (Diplomuotas psichologas, Miuncheno AAI Analizės dėstytojas, Individualios psichoanalitinės terapijos ekspertas)

Terapeuto nustebęs „O! Štai kaip?“ ir jo priešingybė“ (su vertimu į lietuvių k.). Toks  terapeuto, konsultanto ar koučerio dėl savo kliento nustebimas „Štai kaip?“ atidaro erdvę, kuri netinkamai apibūdinama kaip „motiniška“. Kaip taisyklė, terapija vyksta šioje erdvėje.

Žinoma, yra išimčių, pavyzdžiui, konfrontacijos.

Bet kitame kontinuumo gale, kitame „Štai kaip?“ poliuje, yra terapeuto asmeninės komunikacijos, kurios yra arti kliento laisvos patirties erdvės ir reiškia savaiminę konfrontaciją, tą su svetimu ego, kurią mes retai tikimės, kad pacientas patirs. Proceso eigoje apsaugota erdvė yra uždaroma.

Šis įtampos laukas ir du jo „Štai kaip?“ poliai bei „asmeninė komunikacija“  bus nušviečiami paskaitoje ir formuos pagrindą darbui dirbtuvėse.

11.40-11.55 Kavos pertrauka

11.55 – 13.00 Daniela Čechova (filosofijos mokslų daktarė, psichologė, psichoterapeutė ir dėstytoja. Dirba Comenius  universitete ir Slovakų medicinos universitete Bratislavoje, Slovakija).

Įsitikinimai Individualiojoje psichologijoje ir psichotraumatologijoje(su vertimu į lietuvių k.). Įsitikinimai Individualiojoje psichologijoje yra gyvenimo stiliaus struktūros, kurias mes išmokstame ir įgyjame reikšmingais vaikystės metais. Nuomonių sistema yra kognityvinė asmenybės struktūra, kuri virsta gyvenimo stiliaus įsitikinimais. Jie tapo išskirtinai tvirti, kadangi gyvenimo stilius turi tendenciją save patvirtinti. Negatyvūs įsitikinimai atskleidžia menkavertiškumo jausmus, teigiami įsitikinimai atskleidžia idealus.

Psichotraumatologijoje, ypač akių judesių desensibilizavimo ir perdirbimo (EMDR) terapijoje, negatyvūs įsitikinimai, žymimi kaip negatyvios kognicijos, yra atmintyje atkurto afekto verbalizavimas, arba išnirusios atminties metaprojekcijos. Negatyvios kognicijos yra  taikinys perdirbimui. Teigiamos kognicijos rodo gydymo kryptį, stimuliuoja teigiamus neuronų ryšius ir kuria pagrindą vertinant gydymo pažangą.

Abiejose disciplinose atrandant teigiamas kognicijas/ įsitikinimus atsiminimų atkūrimo ir jų rekonstrukcijos metu įvertinamas elgesio pokytis.

13.00 – 14.00 Pietų pertrauka

14.00-17.00 Virtualios kūrybinės dirbtuvės (pasirenkamos vienos kūrybinės dirbtuvės, grupėse lietuvių kalba dalyvių skaičius ribojamas).

Lora Šapailienė (psichologė, humanistinės ir egzistencinės krypties grupių terapeutė)

„Aš ir mano ribos bendravime”. Kiekvienas iš mūsų turime asmeninę zoną ar teritoriją, kurią siekiame apsaugoti nuo išorinio poveikio. „Mūsų laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė“ – šis posakis geriausiai atspindi santykių su kitais žmonėmis pobūdį. Kiekvienas žmogus turi individualius teritorinius poreikius, kurie nulemia asmeninių, ypač artimų santykių, pobūdį. Grupės metu kartu su kitais dalyviais tyrinėsime, kaip nustatome ribas su kitais žmonėmis, kaip pasireiškia individuali savojo „Aš“ ribų gynyba ir kontrolė.

Grupės dydis – iki 12 dalyvių.

 

Laima Matutienė (Valgymo sutrikimų linijos savanorė, “Vilniaus psichoterapijos namai” psichologė – psichoterapeutė, LIPD narė).

Eglė Ražaitienė (Valgymo sutrikimų linijos savanorė, “Psichoterapijos perspektyvos” psichologė – psichoterapeutė, LIPD narė).

„Mano santykis su maistu: nuo bendrystės iki sutrikimo„. Savęs pažinimo grupė, kurioje tyrinėsime savo santykį su maistu: per patirtis ieškosime atsakymų, ką mums reiškia maistas, valgymas kartu, kokias prasmes tam suteikiame. Aptarsime pagrindinius valgymo sutrikimus, mitus ir faktus, į ką verta atkreipti dėmesį, kada turėtume kreiptis arba nukreipti pagalbos, kur jos ieškoti. Grupės dalyvių skaičius – 10.

Christian Euringer kūrybinės dirbtuvės bus plenarinės dalies paskaitos tęsinys, jos vyks anglų kalba, be vertimo į lietuvių kalbą.

Daniela Čechovos dirbtuvės „E5 grupės“ (vyks anglų kalba, be vertimo į lietuvių kalbą). E5 grupės yra Wingett‘o and Milliren‘o grupinė technika, kuri paremta Alfredo Adlerio Individualiosios psichologijos principais. Šių mokymo grupių tikslas yra įgalinti save ir kitus per asmeninių resursų, galių, dalyvavimo ir ryšių identifikavimą ir naudingą panaudojimą. Asmens įgalinimas sutinkant gyvenimo iššūkius bus maksimaliai padidintas lygybės, empatijos, padrąsinimo ir lavinimo atmosferoje. Penki R yra: Pagarba, rutina, taisyklės, teisės ir pareigos (Respect, Routine, Rules, Rights, and Responsibilities). Dalyviai pasidalins informacija apie save pasirinkdami bet kurias dvi iš sekančių kategorijų: ankstyvieji prisiminimai, šeimos konsteliacija, vaikystės iššūkiai, dienos ar nakties sapnai ar jų gyvenimo istorija, ir tada grupė perdirbs gautą informaciją pagal grupės lyderio instrukcijas. Dirbtuvių dalyviai pamatys demonstraciją, tada jie patys dirbs mažesnėse grupėse, kad galėtų diskutuoti. Šių dirbtuvių dalyviai galės naudoti šią Adlerio grupės techniką skirtingose aplinkose su suaugusiais ir taip pat darbe su vaikais.

17.15 – 17.45 LIPD suvažiavimas (LIPD nariams) Kviečiame dalyvauti visus draugijos narius!

Registracija į LIPD suvažiavimą, skirta tik LIPD nariams: https://forms.gle/WoAMZPb7DP5ToYW16

 ————————————————————————————————————————————

 REGISTRACIJA

Konferencija vyks ZOOM programoje

Elektroninė registracija vyksta nukopijavus šį adresą: https://forms.gle/FwLYHYoNdxRwbUxJ6

Taip pat galima registruotis iš tinklapio: www.lipd.lt

Registruojantis pažymėkite virtualias kūrybines dirbtuves, kuriose pageidaujate dalyvauti.

Konferencijos mokestis:

LIPD nariams – nemokamai.

Ne LIPD nariams – 5 eurai, jei dalyvaujama tik plenarinėje konferencijos dalyje, ir 10 eurų, jei dalyvaujama abiejose konferencijos dalyse (nesuspėjus užsiregistruoti į dirbtuves, likę pinigai bus grąžinti).

 

Elektroninė registracija įsigalioja pervedus konferencijos mokestį iki kovo 3d.

Prisiregistravusiems atsiųsime prisijungimus prieš konferenciją.

Konferencijos dalyviai, išklausę visas konferencijos dalis, gaus elektroninius  6 valandų LIPD konferencijos pažymėjimus per mėnesį po konferencijos.

Informacija mokėjimui.

Lietuvos individualiosios psichologijos draugija. Kodas 191946577

Banko sąskaita LT597300010002378986 AB bankas „Swedbank“, b.k. 73000

Paskirtis – konferencijos mokestis.

PASTABOS:

LIPD narius kviečiame pavedimu sumokėti nario mokestį (15 € metams) už 2021 ar 2022 metus.

LIPD suvažiavimas 2022 m. kovo 5 d. 17.15 – 17.45 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

– Prezidento metinė ataskaita;

– LIPD finansinė ataskaita;

–Einamieji reikalai.

 

Kviečiame draugijos narius aktyviai dalyvauti!