Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

LIPD ir VU Filosofijos fakulteto konferencija bei LIPD suvažiavimas

LIPD ir VU Filosofijos fakulteto konferencija bei LIPD suvažiavimas
2010 03 13
Konferencijos pranešimai

  • Rasa Bieliauskaitė ir Edita Briedienė. Diskusija apie bendrumą ir individualumą IPI žiemos stovykloje ir po jos

LIPD suvažiavimas

Suvažiavimo metu buvo išklausyta trumpa prezidentės Rasos Bieliauskaitės ataskaita apie veiklą per metus: įregistruoti naujai priimti draugijos įstatai, suvarkyta elektroninė bankininkystė, pravesta vasaros stovykla Balsiuose (105 dalyviai) pirmą kartą panaudojant elektronine registraciją, paruošta ir išsiųsta veiklos ataskaita į tarptautinę asociaciją IAIP, pilnai pereita prie elektronininio informacijos siuntimo draugijos nariams atsisakant popierinių laiškų, sugeneruotas ir pravestas Adlerio idėjų sklaidos konkursas ir kita. Pasiūlyta nepajėgiantiems dėl finansinės situacijos sumokėti nario mokesčio kreiptis į valdybą, kad būtų laikinai atleisti nuo mokėjimo paliekant narystę.

Draugijos iždininkė Onutė Ribokaitė trumpai informavo apie finansų situaciją.

Adlerio idėjų sklaidos konkursui gauti 9 projektai įdvi vietas: D.Ausėnaitės, E.Gailiušienės, V.Guogienės, J.Jonynienės, A.Melinauskienės,  R.Kardaitės du projektai, V.Šimaitienės, T.Šlioževičienės. Projektuose buvo pasiūlyta gausybė įdomių idėjų. Visi projektai įvertinti kaip svarbūs. Valdyba po ilgų svarstymų išrinko:

  • pirma vieta ir 2000 Lt projekto įvykdymui skirta Jolitai Jonynienei „Psichoedukacinės programos tėvams STEP įgyvendinimas Lietuvoje”.
  • antra vieta ir 1000 Lt projekto įvykdymui skirta Virginijai Guogienei „Tėvų grupė”Išminies sodas”

Iš suvažiavimo dalyvių gauta visa eilė pasiūlymų draugijos veiklos tobulinimui gerinant sąveiką tarp atskirų narių. Valdybai juos apibendrinus jie pagal galimybes bus įgyvendinti.

Aptartas pasiruošimas vasaros stovyklai. Jau numatytas stovyklos direktorius, dalinai suformuotas grupių vedančiųjų būrys, užsakyta vieta.

 

SEMINARAI

PRIORITETŲ NUSTATYMAS KASDIENĖJE VEIKLOJE

SILVESTRA MARKUCKIENĖ, PSICHOLOGĖ KONSULTANTĖ, INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS INSTITUTO DĖSTYTOJA

Tai bus trumpos anketos, galinčios atskleisti asmens nuostatas/prioritetus kasdienėje veikloje, pristatymas. Metodikos autoriai vokiečiai naudoja ją komandų formavimo ar konfliktų sprendimo seminaruose. Mes pabandysime nusistatyti savuosius prioritetus ir numatyti anketos taikymo pas mus galimybes.

DARBO SU MOKYTOJŲ TARPUSAVIO PAGALBOS GRUPE PATIRTIS SPRENDŽIANT PATYČIŲ PROBLEMĄ MOKYKLOJE

JONA KIRKAUSKIENĖ, PSICHOLOGĖ, DRUSKININKŲ PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYB

Psichologo pagalba mokytojams, dirbantiems su smurtą patiriančiais ir smurtaujančiais vaikais (mokytojų savipagalbos grupės patirtis). Mokytojai nori spręsti problemas, bet jaučiasi nepajėgūs. Kaip įgalinti, padrąsinti mokytoją. Mokyklos bendravimas su šeima. Mokytojas – šeimos konsultantas vaiko mokymo ir auklėjimo srityje.

Grupė skirta psichologams, psichologams asistentams, pedagogams, tėvams.
GYVENIMO STILIAUS ĮVERTINIMAS ORGANIZACIJOSE, KONSULTAVIME, TYRIMUOSE

PROF. ROY KERN, TEORINĖS PSICHOLOGIJOS KATEDRA, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS BEI  THE  JOURNAL OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY LEIDĖJAS

JUSTINA LIESIENĖ, ORGANIZACINĖS PSICHOLOGIJOS DOKTORANTĖ, PSICHOLOGĖ IR  SMART KONSULTANTĖ

Gyvenimo stilius, kurį A. Adleris naudojo asmenybės dinamikos apibūdinimui, yra viena svarbiausių individualiosios psichologijos sąvokų. Nepaisant to, kartais yra sudėtinga įžvelgti šios sąvokos prasmę ir panaudoti ją konsultavime ar psichoterapijoje. Gyvenimo stiliaus atskleidimui reikalinga tam tikra terapinio ar konsultavimo interviu forma. Šios grupės dalyviai susipažins su gyvenimo stiliaus įvertinimo metodika, kurią autoriai naudoja dirbdami su organizacijomis bei konsultuodami. Dalyviai susipažins su BASIS-A/lietuviškas variantas metodika, jos administravimu bei interpretavimu ir aptars panaudojimo galimybes.

VIDINIS VYRO IR MOTERS SANTYKIŲ PAVEIKSLAS

LORA ŠAPAILIENĖ, MEDICINOS PSICHOLOGĖ, SERTIFIKUOTA PROCESO TERAPIJOS KONSULTANTĖ, LIPD NARĖ

Grupės metu bus aptartas vidinis meilės santykių modelis, kam jis reikalingas, kokį individualų požiūrį į santykių prasmę kiekvienas turime ir išreiškiame bendraudami. Kas iš tiesų slypi už kuriamų santykių turinio? Grupėje buvo  dirbama naudojant vidinių išgyvenimų vizualizacijos ir piešimo, ankstyvųjų prisiminimų ir turimos santykių patirties įsisąmoninimo metodus. Grupės tikslas – surasti vidinius resursus,  leidžiančius sukurti pilnaverčius ir laimingus tarpusavio santykius.

MEILĖ KLIENTUI. GRUPĖ PSICHOTERAPEUTAMS, IPI STUDENTAMS, KONSULTANTAMS.

VIKTORAS ŠAPUROVAS. ANTAKALNIO POLIKLINIKOS PSICHIATRAS-PSICHOTERAPEUTAS, VILNIUS. IPI PSICHOTERAPEUTŲ PROGRAMOS DALYVIS. LIPD NARYS.

Aptarsime dalyvių psichoterapinę ir konsultavimo patirtį. Bus pateiktas požiūris į psichoterapiją per paciento pajautimą. Apie psichoterapeuto „meilę” pacientui padedant jam vystytis. Pageidautina  bent minimali patirtis su klientais. Galima bus pristatyti 1-2 atvejus.

Konferencijos metu vyko knygų paroda – pardavimas.

Registracija į konferenciją pirmą kartą vyko elektroniniu būdu.

Nuotraukos iš konferencijos.