Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

LIPD ir VU filosofijos fakulteto konferencija bei LIPD suvažiavimas Vilniuje 2009

LIPD ir VU filosofijos fakulteto konferencija bei LIPD suvažiavimas Vilniuje 2009
2009 03 28
 

 

Konferencijos pranešimai:

1. doc. Rasa Bieliauskaitė: Kongresą prisimenant

2. Rūta Gaubienė: Narcistinis pyktis – vaikų agresyvumo priežastis

3. Ramutė Rachlevičiūtė ir Aušra Trimonytė: Vieno dailininko autobiografija – adlerietiškas požiūris.

4. Prof. Roy Kern ir Jolita Jonynienė: Pirmasis žingsnis STEP programos link

5. Lora Šapailienė: Kūrybinis santykis tarp terapeuto ir kliento. Chroniškų ligos simptomų ir gyvenimo mito tarpusavio sąveika

LIPD suvažiavimo metu prezidentu pakartotinai išrinkta Rasa Bieliauskaitė. Valdybos nariais išrinkti: Algirdas Brukštus, Ona Ribokaitė, Viktoras Šapurovas, Aušra Trimonytė. Galutinai patvirtinti nauji įstatai. Patvirtinta revizijos komisijos ataskaita.Konstatuota, kad jau sutvarkyta draugijos finansinė atskaitomybė, naujas LIPD tinklalapis. Ateityje visa informacija bus siunčiama tik elektroninėmis priemonėmis. Norėdamas gauti informaciją kiekvienas narys turėtų laiku pranešti apie el. pašto pasikeitimus. Pradėjo veikti nauja vasaros stovyklos organizacinė grupė.

Konferencijos metu vyko seminarai:

Nijolė Sturlienė: Emocijos ir privati logika

Violeta Satkūnienė: Kino terapija

Daina Kremensienė: Šilkinis stebuklas

Lora Šapailienė: Darbas atkuriant kūno, emocijų, santykių, energijos ir dvasios vienybę

Konferencijos metu vyko knygų paroda – pardavimas.

Nuotraukos: