Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

IAIP naujametiniai sveikinimai

December 31, 2022
22:15 Central time US
Dear Colleagues,
With this email, we want to send all the best New Year wishes to you and everyone in your lives! We hope the year will bring healing to the wounded, clarity to the confused, courage to the disheartened, and peace to all.
We appreciate your scientific activities, clinical work, and collaboration in important projects concerning the advancement of Individual Psychology and using Individual Psychology for the betterment of humanity.
We are excited to continue working with you in 2023!
IAIP Board Members:
Marina Bluvshtein
Ursula Oberst
Giansecondo Mazzoli
Michaela Stacher-Linhart

2022 m. gruodžio 31 d.
22:15 Vidurio Europos laiku JAV

Gerbiami kolegos,

Šiuo el. laišku norime perduoti geriausius naujametinius linkėjimus Jums ir visiems Jūsų artimiesiems! Tikimės, kad šie metai atneš išgydymą sužeistiesiems, aiškumą sutrikusiems, drąsą nusivylusiems ir taiką visiems.

Vertiname Jūsų mokslinę veiklą, klinikinį darbą ir bendradarbiavimą svarbiuose projektuose, susijusiuose su individualiosios psichologijos pažanga ir individualiosios psichologijos panaudojimu žmonijos gerovei.

Džiaugiamės galėdami tęsti bendradarbiavimą su jumis 2023 m.!

IAIP valdybos nariai:
Marina Bluvshtein
Ursula Oberst
Giansecondo Mazzoli
Michaela Stacher-Linhart

%d bloggers like this: