Valdyba

VALDYBOS SUDĖTIS:

Viktoras Šapurovas — prezidentas, vasaros stovyklos, rudens sueigos organizavimas.

Daiva Kirlienė — viceprezidentė, konferencijų, rudens sueigos organizavimas.

Jelena Guskova — protokolai, konsultantų asociacijos reikalų koordinatorė.

Rašelė Šeraitė — iždininkė.

Darius Norvilas — vidaus kontaktai, informacijos sklaida.