Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Valdyba

VALDYBOS SUDĖTIS:

Viktoras Šapurovas — prezidentas, atsakingas už vasaros stovyklą

Daiva Kirlienė – viceprezidentė, atsakinga už konferenciją ir Rudens sueigą
 
Darius Norvilas  – vidaus kontaktai, informacinė sklaida
 
Rašelė Šeraitė –  protokolai, Rudens sueiga
 
Ona Ribokaitė  – iždininkė.