Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Norintiems tapti LIPD nariu

 

STOJIMAS Į DRAUGIJĄ

Reikia užpildyti prašymą (blanką gausite paspaudę) ir gauti 2 draugijos narių rekomendacijas (tam skirtoje vietoje prašymo blanke). Prašymą reikia pristatyti į LIPD būstinę asmeniškai ar paštu.Galima prašymą įteikti vienam iš valdybos narių. Narystė prasideda gavus valdybos pranešimą apie priėmimą į LIPD ir sumokėjus stojimo ir metinį mokestį. Stojimo sąlygos yra įstatuose (įstatus perskaitysite paspaudę).

Stojimo mokestis 10 €, metinis mokestis 15 €.