LIPD istorija

LIETUVOS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS DRAUGIJOS ISTORIJA

Data

Vieta

Įvykis

 1992  Olandija pirmą kartą dalyvauta ICASSI
 1992 – 1996  Druskininkai Darnos mokykla
 1993  Čekija ICASSI
 1993  Druskininkai mini ICASSI. Vedė E. Dreikurs – Ferguson ir G. W. Linden (JAV)
 1995  Malta ICASSI
 1996  Jungtinė Karalystė ICASSI
 1997 04  Panevėžys N. Wirth (Šveicarija) vedė tėvų grupę
 1997 04 08  Panevėžys ĮKURTA LIPD. Pirmoji prezidentė – Edita Briedienė
 1997 08 22-24  Paberžė, Kėdainių raj. Pirmoji LIPD vasaros stovykla
 1998 02 07  Vilnius Pirmoji žiemos LIPD konferencija „Nūdiena individualiosios psichologijos požiūriu”
 1998 07 18 – 08 01  Vilnius Organizuota tarptautinė Rudolfo Dreikurso vasaros stovykla ICASSI’98
 1998 08 21-23  Paberžė 2-oji vasaros stovykla
 1999 – 2000 R. Kern ir F. Walton (JAV) skaitė paskaitas ir vedė seminarus Baltijos šalių psichologams
 1999 08 20-22  Paberžė 3-ioji vasaros stovykla
 2000 03 07  Vilnius ĮSTEIGTAS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS (IPI)
 2000 05 11-14  Vilnius I-oji IPI konsultantų sesija
 2000  Šveicarija ICASSI
 2000 08 25-27  Paberžė 4-oji vasaros stovykla
 2001 03 31 – 04 01  Vilnius 4-oji LIPD konferencija (tarptaitinė). Dalyvavo Horst Groener,pakvietė LIPD į tarptautinę IAIP kongresą (kvietimas įstoti į IAIP – Tarptautinę individualiosios psichologijos asociaciją)
 2001 – 2006 Išleisti 23 LIPD laikraščiai. Redagavo Lilija Lasauskienė
 2001 08 24-26  Paberžė 5-oji vasaros stovykla
 2002 04 20  Vilnius LIPD konferencija
 2002 06 26  Vilnius E. Zubienė skaitė pranešimą apie adleristinį judėjimą Lietuvoje per Pasaulio lietuvių psichologų konferenciją
 2002  Potsdamas, Vokietija ICASSI
 2002 08  Miunchenas, Vokietija per 22-ą tarptautinį kongresą LIPD priimta į IAIP
 2002 08  Miunchenas dalyvauta klinikinių atvejų aptarimo grupėje Adlerio institute
 2002 08 22-25  Balsiai, Pasvalio raj. 6-oji vasaros stovykla
 2003 išleista A. Adlerio knyga „Žmogaus pažinimas” lietuvių kalboje
 2003 04 05  Vilnius LIPD koferencija
 2003  Kanada ICASSI
 2003 08 28-31  Balsiai 7-oji vasaros stovykla
 2004 03 27  Vilnius Lipd konferencija
 2004  Airija ICASSI
 2004 08 19-22  Balsiai 8-oji vasaros stovykla
 2005 02 05-06  Vilnius LIPD konferencija
 2005 05 13  Vilnius 26 psichoterapeutų programos dalyviai pasirašė sutartį. Psichoterapeutų programos pradžia
 2005 08 18-21  Balsiai 9-oji vasaros stovykla
 2006 03 25  Vilnius LIPD konferencija
 2006 08 17-20  Balsiai 10-oji vasaros stovykla
 2007 04 14  Vilnius LIPD konferencija
 2007 08 16-19  Balsiai 11-oji vasaros stovykla
 2008 03 29  Vilnius LIPD konferencija
 2008 07 31 – 08 03  Vilnius kartu su IPI pravestas 24-asis IAIP tarptautinis kongresas „Švelnumas ir agresyvumas:mūsų laikų iššūkiai”
 2009 03 28  Vilnius LIPD konferencija: „Kūrybinės galios raiška asmenyje, moksle, visuomenėje”
 2009 08 20 – 23  Balsiai 12-oji vasaros stovykla
 2010 03 13  Vilnius LIPD konferencija
 2010 08 19 – 22  Balsiai 13-oji vasaros stovykla
 2011 03 19  Vilnius LIPD konferencija, skirta Individualiosios psichologijos šimtmečiui
 2011 08 18 – 21  Balsiai 14-oji vasaros stovykla
 2012 03 17  Vilnius LIPD konferencija „Nuo nudrąsinimo padrąsinimo link: drąsa būti”
 2012 07 15 15-28  Druskininkai 45-asis ICASSI – Tarptautinė Individualiosios psichologijos vasaros mokykla
 2012 08 16-19  Balsiai 15-oji vasaros stovykla
 2013 03 16  Vilnius LIPD konferencija „Vidinė santykio erdvė: aš ir kitas”
 2013 08 15-18  Balsiai 16-oji vasaros stovykla
 2014 03 15  Vilnius  LIPD konferencija „Individualioji psichologija šiandien: apie bendrystę, gebėjimą, savivertę ir drąsą”
 2014 08 14-17  Burokaraistėlė  17-oji vasaros stovykla
 2015 03 14 Vilnius LIPD konferencija „Iššūkis bendradarbiavimui: vidiniai ir išoriniai konfliktai”