Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

Alfredas Adleris

alfredas-adlerisALFREDAS ADLERIS

Alfredas Adleris (1870-1937) – vienas žymiausių šiuolaikinės psichologijos pradininkų. Jis gyveno ir dirbo Austrijoje bei JAV. Studijavo mediciną, dirbo bendrosios praktikos ir akių gydytoju, vėliau – psichoterapeutu. Savo mintis dėstė įvairiuose JAV ir Europos universitetuose, parašė daug straipsnių ir knygų. Daugelis žymių psichologijos teoretikų ir praktikų sėmėsi idėjų iš A.Adlerio mokymo, kurį jis pavadino individualiąja psichologija.

GYVENIMAS IR KŪRYBA

Biografinius duomenis parinko E.Briedienė

1870
vasario 7 d. Vienoje gimė Alfredas Adleris.
1879-80
mokėsi realinėje gimnazijoje.
1880-88
Hernalser`io humanitarinės gimnazijos moksleivis.
1888-95
medicinos studijos Vienos universitete.
1889
įstojo į Austrijos studentų sąjungą.
1892
savanoriška tarnyba armijoje (pusė būtino laiko).
1895
Vienos universitetas suteikė medicinos daktaro diplomą.
1896
medicininė tarnyba armijoje.
1897
pirmi straipsniai darbininkų laikraštyje. Dalyvavo tarptautiniame gydytojų kongrese Maskvoje. Gruodį Rusijoje vedė Raisą Timofejevną Epštein.
1898
gimė duktė Valentina Dina.
1899
privačios medicininės praktikos pradžia.
1901
gimė dukra Aleksandra.
1902
pakviestas į Zigmundo Froido organizuotus „trečiadienio susirinkimus”.
1903
priimtas į gydytojų draugiją.
1904
perėjo į evangelikų tikėjimą.
1905
gimė sūnus Kurtas.
1907
išleido knygą „Studija apie organų menkavertiškumą”.
1909
gimė dukra Kornelija (Neli).
1910
drauge su V.Štekeliu išleido psichoanalizės laikraštį.
1911
atsiskyrė nuo Z.Froido. Išstojo iš psichoanalizės draugijos. Įkūrė „Laisvosios psichoanalizės draugiją”.
1912
pradėtas leisti draugijos laikraštis. Išleido knygą „Apie nerviškąjį charakterį”.
1914
draugija pervadinta „Individualiosios psichologijos draugija”.
1916
pašauktas į karinę tarnybą.
1918-19
Vienoje įsteigta pirmoji auklėjimo konsultacija.
1919
išleido brošiūrą „Kita pusė. Masių psichologijos studija apie tautos kaltę”.
1920-23
kursai mokytojams, vėliau tapę tęstiniu mokymu.
1920
išleido knygą „Individualiosios psichologijos praktika ir teorija. Įvadas į psichoterapiją gydytojams, psichologams ir mokytojams”.
1922
pirmasis tarptautinis Individualiosios psichologijos kongresas Miunchene.
1923
pasirodė pirmasis „Tarptautinio Individualiosios psichologijos žurnalo” numeris.
1925
antrasis tarptautinis IP kongresas Berlyne.
1926
trečiasis tarptautinis IP kongresas Diuseldorfe. Pirmoji kelionė į Ameriką.
1927
ketvirtasis tarptautinis IP kongresas Vienoje. Išleido knygą „Žmonių pažinimas”.
1927-29
paskaitos Amerikoje.
1929
nusipirko vasarnamį Vienos priemiestyje. Išleido knygas „Individualioji psichologija mokykloje. Paskaitos mokytojams ir auklėtojams”, „Neurozės problemos”, „Gyvenimo prasmė”.
1930
60-mečio proga suteiktas Vienos garbės piliečio vardas. Penktasis tarptautinis IP kongresas Berlyne. Išleido knygas „Sunkiai auklėjamo vaiko siela”, „Vaikų mokymas”, „Gyvenimo stilius”, „Homoseksualumo problema”. Paskaitos Kolumbijos universitete.
1932
individualiosios psichologijos vasaros mokykla Zemeringe ir Vienoje. Formalus persikraustymas į Niujorką.
1933
pasikeitus valdžiai Vokietijoje A.Adlerio knygos pateko į draudžiamų knygų sąrašą. Pakartotini knygų leidimai anglų ir vokiečių kalbomis.
1935
žmona Raisa su Kurtu ir Aleksandra Adler persikėlė į Niujorką.
1936
vasaros mokykla Los Andžele.
1937
gegužės 28 d. Alfredas Adleris mirė Škotijoje, Aberdyno mieste, atvykęs skaityti paskaitų