Daily Archives: 2023-02-02

1 įrašas

Rinkimai į LIPD valdybą. Suvažiavimo darbotvarkė

Mieli Draugijos nariai, Jūsų patogumui šių metų LIPD narių suvažiavimo svarbiausius klausimus spręsime nuotoliniu būdu. Prašome Jūsų iki kovo mėnesio 1-os dienos imtinai susipažinti su draugijos prezidento bei finansine ataskaita ir balsuoti šiais, visiems aktualiais, klausimais: 1. LIPD prezidento metinė ataskaita: https://bit.ly/3l0aenq 2. LIPD finansinė ataskaita: https://bit.ly/3DnVDZd Balsuoti dęl prezidento bei finansinės ataskaitos: https://forms.gle/B7ai3LMzxejZ8tNNA 3. LIPD valdybos ir prezidento rinkimai  Susipažinti […]