Valdyba


VALDYBOS SUDĖTIS:

Viktoras Šapurovas — prezidentas, vasaros stovyklos, rudens sueigos organizavimas.

Lora Šapailienė — viceprezidentė, konferencijų, rudens sueigos organizavimas.

Asta Barkauskienė — protokolai, konsultantų asociacijos reikalų koordinatorė.

Rašelė Šeraitė — iždininkė.

Darius Norvilas — vidaus kontaktai, informacijos sklaida.